ABC Fysioterapi og Akupunktur

Kjerreveien 19, 1676 Kråkerøy

Tlf: 69 39 90 90
E-post: abcfysioterapi@gmail.com
Hjemmeside: www.abcfysioterapi.no

jarle helena
Jarle Spurkeland Helena Kalmar
Utdannet fysioterapeut Oslo 1984. Utdannet fysioterapeut Danmark 1984.
Autorisert idrettsfysioterapeut, MNFF. Kompetanse fysioterapi, ergonomi, BHT
Kursholder idrett- skadeforebygging. akupunktur og kostholdsveiledning.
Har driftsavtale med kommunen. Mobil: 974 00 147
Mobil: 928 00 496