Fysioterapi

massasje

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/autorisasjon. Fysioterapeuter har rett til å undersøke og behandle uten henvising fra lege og annet helsepersonell.

Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i natur- og samfunnsvitenskapelig kunnskap. Ulike faktorer bidrar til helse, og likeledes til smerte og funksjonsnedsettelse. I tillegg til skader og sykdommer, kan livssituasjon, erfaringer,psyke samt sosiale og kulturelle forhold føre til plager og funksjonsnedsettelse.

Undersøkelse og funksjonsvurdering utgjør fysioterapeutens fundament for valg av behandling og tiltak.

Arbeidsmetoder hos oss :

 • Massasje
 • Triggerpunktbehandling
 • Uttøyning
 • Traksjon
 • Leddmobilisering
 • Medisinsk treningsterapi
 • Slyngetrening – Redcord
 • Elektroterapi som Tens(Transcutan nerve stimulering) og kortbølge
 • Veiledning og instruksjon i hjemmeøvelser
 • Forebyggende tiltak
 • Akupunktur
 • Kurs

For mer informasjon om fysioterapi se:

Norsk Fysioterapeutforbund
Wikipedia